Protecció de dades

Podeu visitar la pàgina web de la Deixalleria Cal Boter de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts sense haver de donar a conèixer la vostra identitat. Només coneixerem l'adreça IP que teniu en el moment que ens visiteu, el nom del vostre proveïdor de serveis d'Internet, la pàgina web des d'on ens visiteu i les pàgines que visiteu de la nostra web, així com quan ens visiteu. Aquesta informació s'analitza amb finalitats estadístiques. Per tant, com a usuari us mantindreu en l'anonimat.

Si desitgeu una comunicació personalitzada amb la Deixalleria de Cal Boter, es recopilaran les dades personals que ens comuniqueu voluntàriament i per desig propi. Això succeeix quan ens envieu un email o quan demaneu fer-vos el Carnet de la Deixalleria. De conformitat amb aquests serveis personalitzats, les dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Deixalleria de Sant Vicenç dels Horts

Drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:

• Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

• Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada

• Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada

• Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

• Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.

• El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica

• En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

- Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades

- Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries

- La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

- Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores

- Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte

- En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

El carnet de la deixalleria

El carnet de la deixalleria identifica al qui el té com a usuari i habitant del municipi, i permet recollir els articles del nostre servei de segona mà.

Com el puc obtenir?

Vine a la deixalleria amb un rebut de subministraments (aigua, llum, gas) del teu domicili a Sant Vicenç dels Horts i te'l farem immediatament a la deixalleria. Aquest carnet i els serveis de la deixalleria són gratuïts pels usuaris particulars.

Horaris

Estem oberts 7 dies a la setmana:

De dilluns a divendres: de 10:00 a 14:00h i de 17:00 a 20:00h

Dissabtes i diumenges: de 09:00 a 14:00h